Certyfikat ISO 14001 – korzyści

ISO 14001 jest ponadnarodową normą opracowaną przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną, zawiera wymagania i zalecenia dotyczące systemu zarządzania środowiskiem. Ma na…