Jak sprawdzić, czy kosmetyk jest bezpieczny?

Każdy nowo wprowadzany na rynek preparat kosmetyczny musi przejść rygorystyczne procedury, mające na celu sprawdzenie, czy nie zagraża on zdrowiu konsumentów. Analiza składu, margines bezpieczeństwa i badania toksykologiczne to tylko część z etapów długiego i skomplikowanego procesu oceny bezpieczeństwa kosmetyku.

 

ocena bezpieczeństwa kosmetyku

Ocena bezpieczeństwa kosmetyku krok po kroku

Po wstępnym sprawdzeniu dopuszczalności poszczególnych składników INCI zawartych w preparacie, przychodzi kolej na szczegółową analizę. Ocena bezpieczeństwa kosmetyku polega na drobiazgowym sprawdzeniu, czy produkt spełnia wytyczne i normy, które pozwalają na dopuszczenie go do sprzedaży. Oceną taką zajmuje się wykwalifikowany Safety Asessor. Jego zadaniem jest przeanalizowanie wszystkich informacji o preparacie i wydanie opinii na jego temat przed odpowiednimi organami Unii Europejskiej. Ocena składa się z wielu szczegółowych  pozycji.  Na początek, Safety Asessor ocenia , czy skład  produktu jest zgodny z przepisami prawa. Następnie ocenia właściwości toksykologiczne składników kosmetyku. Podczas tej analizy, przeprowadzana jest ocena ekspozycji lub inaczej ocena narażenia. Polega ona na wyliczeniu dopuszczalnej dawki preparatu, możliwej do nałożenia na skórę w ciągu jednej doby. Jednocześnie Safety Asesor ocenia ryzyko używania dla poszczególnych składników preparatu i dla wszystkich razem. Następnym krokiem jest szczegółowa ocena wyników badań laboratoryjnych i dermatologicznych gotowego kosmetyku oraz analiza przypadków niepożądanego działania. Ostatecznym krokiem, którym kończy się ocena bezpieczeństwa kosmetyku jest przygotowanie szczegółowego  raportu z oceny bezpieczeństwa kosmetyku przez Safety Asessora.

Procedury na straży bezpieczeństwa

Choć procedury dopuszczenia kosmetyków na rynek wydają się aż do przesady drobiazgowe i dokładne, maja one jednak głębszy cel. Kosmetyki sprzedawane w drogeriach trafiają do szerokiej rzeszy odbiorców. Kupujący musi mieć gwarancję, że preparat nie wyrządzi szkody ani jemu, ani żadnemu z członków jego rodziny. Dzięki przeprowadzaniu drobiazgowej analizy bezpieczeństwa zyskujemy gwarancję dostępu do kosmetyków przebadanych i wolnych od szkodliwych substancji. Historia medycyny i pielęgnacji urody pokazuje, że wielokrotnie substancje mające na celu poprawę urody znacznie szkodziły zdrowiu i na odwrót. Najjaskrawszym przykładem może być powszechnie stosowany w przeszłości do produkcji kosmetyków pielęgnacyjnych szkodliwy, rakotwórczy ołów. Szczegółowa kontrola substancji zawartych w kosmetykach oraz ich składów pozwoli zyskać pewność, że  wszelkie drogeryjne preparaty będą bezpiecznie dla nas i dla naszej rodziny.

Add Comment