Czym różni się kosmetolog od kosmetyczki?

Zawód kosmetologa już od wielu lat nie jest nowością na rynku. Mimo to terminy „kosmetyczka” oraz „kosmetolog” bardzo często stosuje się zamiennie. Nie jest to jednak poprawne, są to bowiem dwa odmienne zawody. Jaką więc różnicę można znaleźć między nimi? I czy jest ona faktycznie aż tak znacząca?

kosmetyczka radom

Główną różnicą między tymi dwoma zawodami jest odmienna ścieżka kształcenia, która została wybrana przez kosmetyczkę i kosmetologa. Kosmetyczka, a dokładniej technik usług kosmetycznych, to osoba, która ukończyła technikum, kurs zawodowy lub trwające dwa lata studium kosmetyczne. W przypadku wszystkich tych możliwości otrzymujemy ten sam tytuł i wykonujemy zawód potocznie zwanej „kosmetyczki”. Kosmetyczką można jednak nazwać również osobę, która przeszła odpowiednie kursy związane z pielęgnacją urody.

Kosmetologiem jest osoba, która ukończyła studia wyższe o charakterze paramedycznym. Kosmetologię studiować można na poziomie dwóch stopni – I oraz II – co daje nam tytuł licencjata lub magistra kosmetologii. Znaczącą różnicą w przypadku tych dwóch systemów kształcenia, jest rodzaj przedmiotów, których nauczane są zarówno kosmetyczka, jak i kosmetolog. Anatomia, higiena, chemia kosmetyczna, elementy ekonomii czy podstaw przedsiębiorczości, to kilka z wielu przedmiotów wspólnych dla tych dwóch dróg edukacyjnych. Kosmetolog z kolei dodatkowo posiadł również wiedzę na temat biochemii, dermatologii, patofizjologii, immunologii czy mikrobiologii. Czyni go to nieco lepiej zaznajomionym z tajnikami świata medycznego, co na pewno ułatwia pracę oraz umożliwia bardziej dogłębne poznanie problemów klientów. Dodatkowo stanowi on także swego rodzaju most między kosmetyką, a medycyną. Promuje ogólny zdrowy tryb życia, potrafi także rozpoznać zmiany skóry oraz jej przydatków i w razie konieczności skierować swego klienta do dermatologa. Nie sposób jednak jednoznacznie określić, że to właśnie kosmetolog ma zawsze większy zakres wiedzy od kosmetyczki. W tym przypadku zależy to jednak głównie od własnej inicjatywy osoby uczącej się. Studia kosmetologiczne wymagają bowiem opanowania znacznie szerszej ilości materiału niż w przypadku studium kosmetycznego, w przypadku którego uczeń musi samodzielnie posiąść wiedzę z dziedzin paramedycznych.

Nieprawdą jest również, iż kosmetolog nie posiada takich samych praktycznych zdolności, co kosmetyczka. Jak w przypadku wiedzy, również osiągnięcie praktycznych umiejętności zależy tylko i wyłącznie od jednostki. W przypadku studiów kosmetologicznych, dużo większy nacisk kładziony jest jednak na aspekt praktycznego wykorzystania wiedzy teoretycznej, mniejszy na samo wykonywanie zabiegów, jak w przypadku kosmetyczek.

Bez poznania tytułu osoby wykonującej zabieg lub udzielającej nam zaleceń, rozpoznania czy osoba ta jest kosmetyczką, czy kosmetologiem mogłoby stanowić pewien problem. Warto jest jednak wiedzieć, iż zawody te różnią się od siebie, a stosowanie tych nazw zamiennie jest błędne.

Add Comment