Co oznacza szczególne korzystanie z wód?

Na co dzień nie zastanawiamy się nad uwarunkowaniami, które pozwalają nam na dostęp do wód i ich wykorzystywanie. Większość z nas, jeśli nie posiada specjalistycznej wiedzy, nie wie także, że wszystkie kwestie związane z eksploatacją wód są regulowane przez Prawo wodne.

 

operat wodnoprawny cena

Korzystanie z wód dzieli się na zwykłe i szczególne. Co kryje się pod tymi pojęciami?

Zwykle korzystanie z wód

Jest to rodzaj korzystania z wód wynikający z prawa własności gruntu. Oznacza to, że w jego ramach możemy używać wody do zaspokajania potrzeb osobistych, a także  użytku na potrzeby gospodarstwa domowego i rolnego. Mamy także prawo do poboru wody i hodowli ryb.

Woda w wyżej opisanych przypadku stanowi własność właściciela. Są nią również wody znajdujące się w naszym gruncie.

Szczególne korzystanie z wód

O ile pierwszy rodzaj nie wymaga od nas posiadania pozwolenia, tak drugi – nazywany szczególnym – narzuca na nas obowiązek posiadania odpowiedniej zgody.

Mowa tu o pozwoleniu wodnoprawnym, o które musimy postarać się w przypadku korzystania z wód wykraczającego poza nasze potrzeby osobiste. Są to:

  • pobór oraz odprowadzanie wód,
  • odprowadzanie ścieków,
  • korzystanie z wód do celów energetycznych,
  • wydobywanie z wód różnego typu materiałów,
  • rybactwo,
  • żegluga.

Proces starania się o pozwolenie, należy zacząć od wykonania operatu wodnoprawnego. To dokument zawierający opisowe i graficzne przedstawienie naszego przedsięwzięcia, na podstawie którego odpowiednie organy administracyjne wydają decyzję.

Cena kształtuje się w zależności od cennika usługodawcy i wielkości inwestycji. Prawo wodne nie mówi, o tym, kto może wykonać operat wodnoprawny, jednak bez odpowiedniego przygotowania i wiedzy, nie jesteśmy w stanie przygotować go sami.

Poprawnie sporządzona dokumentacja przyśpiesza także proces wydania pozwolenia, dlatego warto powierzyć to zadanie specjalistom.

 

 

 

Zapisz

Add Comment