Bezpieczeństwo pracy kobiet – poznaj swoje prawa!

Kodeks pracy przewiduje dużą liczbę obowiązków pracodawcy wobec swoich pracowników. Szczególnym obowiązkom i prawom podlegają pośród pracowników kobiety. Rozporządzenie zawiera szczegółowy wykaz prac szczególnie uciążliwych bądź szkodliwych dla zdrowia kobiet. W Kodeksie znajdujemy również przepisy obowiązujące pracodawców, wobec pracownic będących w ciąży oraz karmiących piersią.

 

konsultacje BHPWykaz obejmujący prace szczególnie uciążliwe bądź szkodliwe dla zdrowia, obarczony jest charakterem bezwzględnym, co oznacza, że żadna kobieta nie może być przy wymienionych pracach zatrudniona. Nawet wtedy, gdy wyraża na to zgodę. W wykazie tym znajdujemy prace, takie jak:

  • w hałasie oraz drganiach,
  • obejmujące wysiłek fizyczny, transport ciężarów, a także wymuszoną pozycję ciała,
  • w mikroklimacie zimnym, ciemnym bądź zmiennym,
  • pod ziemią, na wysokości oraz poniżej powierzchni gruntu,
  • w podwyższonym oraz obniżonym ciśnieniu,
  • w przypadku narażenia na działanie szkodliwych substancji chemicznych,
  • w przypadku kontaktu ze szkodliwymi czynnikami biologicznymi,
  • grożące ciężkimi urazami psychicznymi oraz fizycznymi,
  • narażające na działanie pól elektromagnetycznych, promieniowania jonizującego oraz nadfioletowego,

prace przy monitorach ekranowych.

Każdy z powyższych punktów to również szczegółowy wykaz wartości czy też granic poszczególnych wartości, w jakich dopuszczalna bądź nie, jest praca. Część z powyższych prac jest również bezwzględnie zabronioną dla kobiet będących w ciąży lub karmiących piersią, niezależnie od zachowanych granicznych wartości.

Do obowiązków pracodawcy, niezależnie od działalności i wielkości prowadzonego przedsiębiorstwa, należy sporządzenie wykazu prac zabronionych dla kobiet, również będących w ciąży lub karmiących piersią, zgodnie z czynnikami występującymi w danym zakładzie pracy. Sporządzony wykaz winien znaleźć swoje miejsce w regulaminie pracy, który wszyscy pracownicy otrzymują do zapoznania się z nim, przed podjęciem pracy na wyznaczonym stanowisku.

Pracownicy mogą żądać od pracodawcy konsultacji BHP w każdej sprawie z zakresu bhp. Kobiety mogą kierować do pracodawcy wnioski w sprawie eliminacji lub ograniczenia zagrożeń zawodowych, np. kobiety w ciąży. Obowiązkiem pracodawcy są konsultuje BHP z pracownikami, podczas których omawiane są wszystkie działania związane z bezpieczeństwem – dotyczące życia i zdrowia.

Pracodawco – jeśli nie jesteś pewien, czy Twoje przedsiębiorstwo działa zgodnie z przepisami prawa pracy, zorganizuj audyt zgodności z przepisami i konsultacje BHP.

Zapisz

Add Comment